Home Favorieten Contact
       Wat is wicca?
Hekserij bestaat al eeuwenlang, maar veel van de tegenwoordige heksen gebruiken liever de term 'wicca'. Wicca (ook wel: wicca-religie) ontstond in de jaren vijftig van de twintigste eeuw in Engeland, nadat het wettelijke verbod op hekserij was opgeheven

Verschillende mensen, waaronder Gerald Gardner, begonnen vervolgens met het herstellen van de 'oude hekserij'. Door het eeuwenlange verbod op alles dat met heksen te maken had was er nog maar weinig kennis over van wat hekserij nu eigenlijk inhield.

Veel kennis over hekserij werd uit oude religies en tradities gehaald. Veel andere zaken werden door Gardner en anderen ingevoerd. Al doende ontstond op die manier een nieuwe vorm van hekserij: wicca.

Natuurreligie
Wicca is een natuurreligie. Hoewel er binnen wicca veel verschillende stromingen zijn ontstaan, speelt de de natuur binnen alle stromingen een centrale rol. Het goddelijke is overal te vinden en dus ook in de natuur.
Dit betekent dat de natuur met respect behandeld wordt. De cyclus van de natuur (lente, zomer, herfst, winter) speelt binnen wicca een belangrijke rol. Het belang van de natuur binnen wicca is terug te vinden in de acht jaarfeesten. Daar wordt steeds een deel van het jaar gevierd.

Wicca kent twee belangrijke regels:
Doe wat je wilt, zolang het een ander niet schaadt.
Dat wat je doet, komt drie keer bij je terug.

God en godin
In tegenstelling tot wat veel buitenstaanders nogal eens denken, kent wicca geen duivel of satan. Wel kent wicca godenverering. Het goddelijke wordt binnen wicca gezien als een dualiteit: zowel het mannelijke als het vrouwelijke zijn aanwezig. Dit betekent dat er binnen wicca zowel een god als een godin aanwezig is.

De godin wordt geassocieerd met het vrouwelijke en meestal gezien door de verschillende stadia van het leven van een vrouw: maagd, moeder en oude wijze vrouw. Dit wordt weer in verband gebracht met de maanfasen: wassend, vol en afnemend. Dit staat in verband met vruchtbaarheid: Vroeger konden vrouwen aan de fase van de maan zien wanneer ze het meest vruchtbaar waren. Vandaar dat de maan ook vandaag nog een belangrijke plaats in de wicca inneemt.

De mannelijke god binnen wicca komt voor uit de vroegere god van de jacht. Jacht was voor de eerste mensen op aarde een levensnoodzaak. Geen wonder dus dat mensen hiervoor een godheid hadden. Deze god van de jacht werd vaak gehoornd afgebeeld, afgeleid van de gehoornde dieren waarop men meestal jacht maakte. Omdat de jacht door mannen werd geleid en uitgevoerd, werd de god van de jacht als mannelijk gezien. Op deze manier is de gehoornde god binnen wicca ontstaan.