Home Favorieten Contact
       Acht natuurfeesten
Binnen wicca speelt de natuur een hele belangrijke rol. Geen wonder dus dat de natuur ook is terug te vinden in de acht feesten (sabats) die ieder jaar plaatsvinden. Tijdens deze feesten staan de natuurkrachten via rituelen en ceremoniele handelingen centraal.

De acht natuurfeesten hebben allemaal hun eigen sfeer en karakter, maar hebben een ding met elkaar gemeen: de godin en de god worden vereerd en er wordt dank gezegd aan de natuur.
De acht natuurfeesten zijn Imbolc, Ostara, Beltain, Litha, Lamas, Mabon, Samhain en Joel.

Imbolc:
Imbolc is het feest van de maagdelijke godin en wordt ook wel het feest van het vuur genoemd. Het wordt gevierd tussen 31 januari en 2 februari. Tijdens dit feest wordt de vruchtbaarheid van de aarde gevierd, vaak via grote vreugdevuren.

Ostara:
Ostara is het zonnefeest. Met Ostara, tussen 20 en 22 maart, wordt de geboorte van de zonnegod gevierd. Het is de tijd van de geboorte van het nieuwe leven. Als symbool van het nieuwe leven wordt een ei gebruikt. Binnen wicca is het gebruikelijk dat heksen elkaar eeen roodgeschilderd ei geven waarop een gelukswens staat. Met Ostara wordt de Germaanse godin Eostre vereerd, die altijd wordt afgebeeld met het vruchtbaarheidssymbool de haas. Eieren en hazen ken je natuurlijk ook van het paasfeest, dat dus eigenlijk een heksenfeest is.

Beltain:
Belaint, of in goed Nederlands: meiavond, is een groot feest dat in de nacht van 30 april op 1 mei gevierd wordt. Tijdens dit feest wordt vruchtbaarheid, geboorte en groei gevierd. De vereniging van de godin en de god staat hierbij centraal. Tijdens meiavond wordt gesprongen over bezems en gedanst rond de meiboom.

Litha:
Litha is het midzomerfeest. Het vind dus plaats op 21 juni. De zonnewende wordt gevierd. Tijdens Litha wordt gevierd dat in de natuur groei nu overgaat in rijping. De avond ervoor is midzomeravond waarin met name liefdesrituelen worden uitgevoerd.

Lammas:
Lammas wordt gevierd tussen 30 juli en 2 augustus. Lammas vindt precies negen maanden plaats voor meiavond; het feest van geboorte. Lammas is het oogstfeest, waarin de natuur wordt bedankt voor haar vruchtbaarheid.

Mabon:
Tijdens Mabon (tussen 20 en 23 september) wqordt gevierd dat licht en duisternis weer met elkaar in evenwicht zijn. Het is precies evenlang dag als nacht. Mabon is het begin van de stilte die komt met de donkere helft van het jaar.

Samhein:
Samhein betekent: eind van de zomer. Voor veel heksen is dit feest op 1 november het heksen nieuwjaar. Dit feest wordt ook wel het feest van de doden genoemd. Niet toevallig valt dit feest samen met Allerheiligen en Halloween.

Joel:
Joel is het midwinterfeest waarin de terugkeer van het licht gevierd wordt. Het wordt meestal op 21 of 22 december gevierd. Joel is het feest van hoop en vertrouwen. De dagen worden weer langer en het licht overwint de duisternis.